Rímskokatolícka farnosť Povýšenia svätého Kríža

Vitajte na webe farnosti Dvorníky

Farský kostol v Dvorníkoch

Patrocínium: Povýšenie svätého Kríža

Filiálka Šalgočka

Kostol sv. Terézie Veľkej (1720)

Filiálka Zemianske Sady

Kostol Panny Márie Ružencovej (2000)

in Rodinná súťaž
Napísal: správca farnosti
Ostatná aktualizácia: 02 október 2018
Napísané: 29 september 2018

plag copy

Čítať ďalej...
Hore