Rímskokatolícka farnosť Povýšenia svätého Kríža

Vitajte na webe farnosti Dvorníky

Farský kostol v Dvorníkoch

Patrocínium: Povýšenie svätého Kríža

Filiálka Šalgočka

Kostol sv. Terézie Veľkej (1720)

Filiálka Zemianske Sady

Kostol Panny Márie Ružencovej (2000)

in Miništranti
Napísal: Správca farnosti
Ostatná aktualizácia: 10 november 2018
Napísané: 10 november 2018

minnov

in Miništranti
Napísal: Správca farnosti
Ostatná aktualizácia: 20 október 2018
Napísané: 20 október 2018

miništrovanie

in Miništranti
Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 07 august 2018
Napísané: 07 august 2018

Kto je to miništrant?

 

Slovko miništrant pochádza z latinského slova „ministrare“, čo v preklade znamená „posluhovať pri stole“. Zjednodušene by sme mohli povedať, že miništranti sú chlapci, ktorí „prisluhujú pri Pánovom oltári".

Niečo o prvých miništrantoch:

Čítať ďalej...
Hore